Skoler

Dagen går over 3 timer. Vi starter inne i Smia der klassen/gruppa blir delt inn i fire grupper etter hvilke dyr elevene vil lære mest om. Alle elevene får utdelt et hefte hver som vi snakker om og jobber med. Vi bruker hefter fra Norges Bondelag Den grønne skolen. Elevene kan velge mellom hefter om ku, gris, høner og sau. Disse heftene passer til barn mellom 6-10 år. Elevene får med heftene hjem og det kan kanskje være en ide at gruppene forteller hverandre om de ulike dyrene når de kommer på skolen. (bondelaget.no/skole/)

Etter litt tid inne går vi ut å ser på dyrene. Lunsjen tar vi ute eller inne på låven. Vi har grillplass så dere kan ta med grillmat om dere ønsker. Til slutt er det tid for hopping i høyet, fotballsparking eller mer tid med dyrene. Vi forteller også om gårdsdrifta ellers. Korn-, gress-, melk- og kjøttproduksjon.

Vil dere legge opp dagen selv kan dere selvfølgelig også gjøre det. Vi vil fortsatt være med å fortelle om dyrene og gården.

 

For de største barna på barneskolen har vi et opplegg om kulturlandskap. Først er vi på gården og ser på de ulike dyra og lærer om kulturlandskapet vi er i. Deretter går vi opp til Plassan som nå er ungdyrbeite. Her har vi kulturminner som gamle steinutgarder og rester av husmannsplasser. Dette opplegget anbefaler vi på sommerhalvåret.

 

Vi kan også ta imot elever med spesielle behov som trenger en annerledes skoledag. Ta kontakt for avtale og pris.

 

Dette er en god mulighet for skolene å lære bort pensum på en annerledes og mer spennende måte.

 

For avtale og pris se i menyen til venstre.

Plassan
22. aug, 2019
Byggeplaner
Mer info på forsiden.
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE